Min:22º C  / Max:26º C  

Event

1 Dec – 3 Dec

V Ruta del Rock

Musical groups give concerts in different bars and restaurants in Torremolinos.

Del 24 al 26 de noviembre y Del 01 al 03 de diciembre
Distintos bares de Torremolinos
19:00 – 23:00